Проекти

Проследи етапите на развитие.
Младежки отряди за толерантност

Младежки отряди за толерантност

Българска асоциация по Таекуон-До е координатор по проект  2020-3-BG01-KA105-094789 „Младежки отряди за толерантност“, финансиран по програма „Еразъм+“ с период на изпълнение 01.01.2021-30.10.2021г. В проекта ще вземат участие 60 младежи на възраст от 14 до 25-годишна възраст от България, Гърция, Северна Македония и Словения.

Основната цел на проекта е превенция на агресията и насилието между младежите и повишаване чувството им за толерантност и личностно развитие чрез създаване на устойчив модел за насърчаване на физическата активност и междукултурния диалог.

Основният инструмент за постигането на целта е спортът. Чрез физическа активност, изграждането на авторитети и равнопоставеност, младежите безспорно могат да намерят своето място в обществото и да изградят увереност.

Дейностите по проекта ще допринесат за постигане на приоритетите на политиката на програма „Еразъм+“ за насърчаване на здравословното поведение чрез окуражаване на практикуването на дейности на открито като средство за подпомагане на социалното приобщаване и активното участие на младежите в обществото.

 

 Държави участващи в проекта: България, Северна Македония, Словения и Гърция
funded by the European program Erasmus +

На 29.10.2021г в Пресклуб България Българска асоциация по Таекуон-До проведе пресконференция за края на проект 2020-3-BG01-KA105-094789 „Младежки отряди за толерантност“, финансиран по програма Еразъм+.

Успешно приключи обменът по проект “Младежки отряди за толерантност” по програма Еразъм+. В него взеха участие 68 младежки лидери и младежи от 14 до 25 годишна възраст от България, Северна Македония, Словения и Гърция. Младежкият обмен се проведете в гр. Китен, България от 20 до 29 август 2021 година в международен спортен център „Балканика“.

Започна обменът по проект „Младежки отряди за толерантност“ по програма Еразъм+ с координатор Българска асоциация по Таекуон-До. В него участват 68 младежки лидери и младежи от 14 до 25 годишна възраст от България, Гърция, Словения и Северна Македония. Обменът се провежда в Международен спортен център „Балканика“, гр. Китен от 20 до 29 август 2021г.

Инфо пак за младежки обмен по проект Младежки отряди за толерантност с информация за хотела в гр. Китен.

След подадени формуляри за кандидатстване и проведено интервю, бе извършено класиране на кандидатите за участие в обмен по проект 2020-3-BG01-KA105-094789 „Младежки отряди за толерантност“. Публикуваме списък на одобрените кандидати и списък с резервите. Всички кандидати, подали своята кандидатура, ще бъдат уведомени по e-mail.

Инфо пак за предстоящия младежки обмен по проект Младежки отряди за толерантност в гр. Китен, България.

Българска асоциация по Таекуон-До бе одобрена да изпълни проект за младежки обмен по програма Еразъм+. В проекта ще се включат участници от България, Северна Македония, Словения и Гърция.