Проекти

Проследи етапите на развитие.

Финал на обмена по проект “Младежки отряди за толерантност” по програма Еразъм+

Оценете
(1 глас)
Финал за проектът за младежки обмен “Младежки отряди за толерантност” по програма Еразъм+ Финал за проектът за младежки обмен “Младежки отряди за толерантност” по програма Еразъм+

Успешно приключи обменът по проект “Младежки отряди за толерантност” по програма Еразъм+. В него взеха участие 68 младежки лидери и младежи от 14 до 25 годишна възраст от България, Северна Македония, Словения и Гърция. Младежкият обмен се проведете в гр. Китен, България от 20 до 29 август 2021 година в международен спортен център „Балканика“.

Домакин и координатор на проекта беше Българска асоциация по Таекуон-До. Участниците от различните държавите се запознаха с културата и обичаите на държавите си. Обсъжданите теми и задачи бяха представени на английски език – официален език на проекта, на който всички участници общуваха по време и на множеството междукултурни диалози и ролеви игри. Повишаване чувството за толерантност и личностно развитие беше основната цел на проекта, която бе изпълнена на високо ниво. На обмена бяха разгледани и обсъдени множество теми, важни за младежите, част от които бяха: Приобщаване и равенство на хора с различия (социални, етнически и др.); Европейско гражданство, информираност и демокрация в европейския съюз; Начините на осъществяване на междукултурен диалог сред младежите; Европейски съюз и политиките в сферата на младежта; Европейски ценности в контекста на оформянето на човешката ценностна система; Социален диалог; Традиции и култура на България, Северна Македония, Словения и Гърция; Ключовите компетентности, които всеки участник самооцени в началото и края на проекта. Ролевите игри и спортът, който помага за изграждане на авторитети, мотивация, себеоткриване, намиране правилния път в живота и висока степен на комуникация в обществото, също допринесоха, като основен инструмент за успешното провеждане и приключване на обмена по проект “Младежки отряди за толерантност”. От получената обратна връзка стана ясно, че всички младежи са останали доволни от условията, предоставени в България и знанията, получени по време на обмена. Българска асоциация по Таекуон-До изразява своята благодарност към всички участници и вярва, че постигнатите цели ще се надграждат в бъдеще.

Снимки от обмена може да разгледате тук: https://www.facebook.com/media/set?vanity=103519245391144&set=a.103578558718546

 

 Държави участващи в проекта: България, Северна Македония, Словения и Гърция
funded by the European program Erasmus +
Прочетена 633 пъти